Home 旅行遊記 遊歷神洲 【實用教學】香港人想開通大陸支付寶電子錢包 過到實名認證就得

【實用教學】香港人想開通大陸支付寶電子錢包 過到實名認證就得

準備北上深圳玩,一定要做足準備!

內地手機支付相對成熟,而家去便利店買枝$2水都用手機比機,而手機比錢之中,大部分人買野都會用兩大龍頭手機支付APP:阿里巴巴系列的支付寶同埋騰信既微信入面的微信支付!

之前就教過大家用微信支付,但發現有時候用支付寶有多D優惠,所以都要準備埋好啲。今次就一齊分享點樣開通大陸支付寶電子錢包,令你北上玩得更暢通無阻!

先來一個基本概念:
由於內地同香港嘅銀行唔可以直接有連埋,所以成個生態係斷開左。內地版支令寶還內地版,香港版支付寶hk還香港版支付寶hk。假如有大陸朋友比紅包你而收到錢,係只可以喺大陸用,而過唔到錢黎香港呢邊的,相反一樣。

香港人點樣大陸版支付寶?解決方法-實名認證:
開通大陸版支付寶,需要實名認證,流程為:

  1. 下載支付寶手機APP
  2. 打開餘額地方會發現需要補充身分信息
  3. 補充身分信息就是實名認證,當然也可以用銀行卡或大陸身分證認證

留意香港人必需用掃臉驗證才能以港澳居民來往內地通行証作認證。

就算開左大陸版支付寶,但入錢方面就好煩,比教好的方法係預備埋大陸銀行戶口,咁就可以真正搏通到。

如果想知更多深圳開銀行既資訊:
【多圖超實用】香港人返深圳開銀行戶口超簡單

【出發前預備】香港人返深圳開銀行戶口 所需要的4樣重要文件!

【多圖超實用】香港人返深圳開銀行戶口超簡單 – 無需內地地址證明就成功

【實用教學】香港人開內地實名認證手機號 – 用中移動每個月只係$28人仔仲有2GB上網流量