Home 生活智慧 用唔曬的檸檬皮只要烤一烤 其實天然超有效的驅蟲方法

用唔曬的檸檬皮只要烤一烤 其實天然超有效的驅蟲方法

1334

唔知大家會唔會買新鮮檸檬返屋企用?有時沖下檸水都幾健康。
有時用唔曬的頭頭尾尾,其實係超天然既驅蟲方法!

原理:
檸檬其實係驅蟲良藥,特別係檸檬皮,嗅覺靈敏既蟑螂就最怕。
如果將檸檬皮烤焗,更加可以將檸檬氣味揮發,充滿整個屋子。

用法:
將檸檬皮放進烤盤中,以120度溫度烤10分鐘即可
之後將烤左既檸檬皮放於屋企四周