Home 奇趣熱話 最近成日都見到「you竟然是個boy」 其實意思係表達一種對某偽娘角式的驚訝

最近成日都見到「you竟然是個boy」 其實意思係表達一種對某偽娘角式的驚訝

2387

最近在網上,討論區都不時見到一句話「 you竟然是個boy」,先有在佬假期IG,今日又在King Jer度見到,咁好奇想知下呢句野有咩出處,原來係咁既。

先有呢度見到:

 

 

成日都見到,You竟然是個Boy
咁到底呢句野點解,同埋係源自邊度既?

You 竟然是個 boy
表達一種對某偽娘角式的驚訝