Home 奇趣熱話 【熱話】細思極恐系列漫畫《晚餐》續集 老婆變獨臂上演復仇記

【熱話】細思極恐系列漫畫《晚餐》續集 老婆變獨臂上演復仇記

1297

上次《晚餐》呢個漫畫令人睇完不寒而慄,又引起不少人推測真相,今次作出再推出續集,講述老公和老婆之後嘅生活。未睇過第一集可以先睇返!文章的結尾會有圖片分析!

圖文分析:

圖源:weibo