Home 香港玩樂 【大角咀宵夜】40年老字號英記油渣麵 半夜都有得食

【大角咀宵夜】40年老字號英記油渣麵 半夜都有得食

3369

又係食宵夜時候,如果想食麻甩地道,唔貴又開得夜,又或者泊到車,大角咀英記油渣麵就岩喇。

聽說由細做起,由小檔做到而家咁大間店,有成40年老字號。入面淨係賣油渣麵,一黎就問你要「大」定「小」,另外就仲有雞翼同芝士腸,同油菜,再叫埋個王老吉,一條友去食全餐,唔小心叫左成$80幾蚊。

門口唔太易搵,我就認住個大角咀街市再行過去
見到咁大棧燈就係了:

先點個大油渣麵,雞翼4隻同腸,$51
後來叫埋王老吉同菜,一條友食齊餐牌所有野

地址呢度:
大角咀大角咀菩提街4號