Home 娛樂電影 吳美珩昔日參選華姐照片重新公開 網民驚嘆好有貴氣!

吳美珩昔日參選華姐照片重新公開 網民驚嘆好有貴氣!

3578

網上Facebook群組巴絲打之中,日前有網民找來吳美珩昔日參選華姐照片再重新公開。從照片中見到吳美珩當年代表三藩市,換上多套唔同衣著,更有泳裝,睇返當年既佢,網民都粉粉驚嘆,好有貴氣!

去圖:

再睇返Wiki資料:
吳美珩1972年出生,1996年華裔小姐亞軍,之後就加入TVB拍過多套出名劇集,而呢幾套都係女主角:《人間蒸發》、《開心賓館》、《愛情全保》、《女人唔易做》以及《太極》