Home 娛樂電影 公開韓國Pre-Wedding及婚紗照 新娘子苟芸慧以最佳狀態呈現最美一刻!

公開韓國Pre-Wedding及婚紗照 新娘子苟芸慧以最佳狀態呈現最美一刻!

10050

苟芸慧下個星期五19號就會同陸漢洋結婚,婚禮會在上水雙魚河舉行
而最近就更加公開韓國影既pre-wedding,苟姑娘保持住最佳狀態
的確係好靚!

先睇苟芸慧pre wedding:

仲有一個早前來自Elle拍既苟芸慧婚紗訪問:

片呢度:

恭喜恭喜

苟芸慧IG:

https://www.instagram.com/joyfulck/?hl=zh-hk: