Home 奇趣熱話 【整合】日本新年搵真動物進行《十二生肖交接儀式》 龍年竟然用「呢隻」嚟代替

【整合】日本新年搵真動物進行《十二生肖交接儀式》 龍年竟然用「呢隻」嚟代替

3161

新年快樂!每一年都有一個生肖年,今年係狗年,而下年就係豬年,今年就係送狗迎豬。日本大阪的通天閣由1956年開始都一直舉辦《十二生肖交接儀式》,並以真實其生肖年動物上場!

豬年係12生肖最尾的一年,接下來是新一輪,好好咁回顧過去12年交接儀式!

2008年 送豬迎鼠年

2009年 送鼠迎牛年

2010年 送牛迎虎年

2011年 送虎迎兔年

2012年 送兔迎龍年

點解用海馬?因為根據傳說,龍的私生子是海龍,即係海馬,所以就用被稱為龍的後裔-海馬代替龍年了!

2013年 送龍迎蛇年

2014年 送蛇迎馬年

2015年 送馬迎羊年

2016年 送羊迎猴年

2017年 送猴迎雞年

2018年 送雞迎狗年

2019年 送狗迎豬年

圖片來源:sankei.com