Home 購物情報 比特幣都有得淘寶? $3人仔一粒大大粒實體比特幣一個

比特幣都有得淘寶? $3人仔一粒大大粒實體比特幣一個

1018

2017-2018年有參與Bitcoin或其他加密貨幣的話,相信都別有一留感受。
如果對呢樣野情有獨鍾或者想要多個實體大大粒幣來收藏,原來淘寶都有!
今次就試一試。

上淘寶Search Bitcoin,比特幣等等字眼,好快就會見到結果。
大概就$3有一粒比特幣,一於買夠10粒返來!