Home 娛樂電影 唐詩詠去峇里島參加完陳凱琳婚禮 無邊際泳池大晒泳裝

唐詩詠去峇里島參加完陳凱琳婚禮 無邊際泳池大晒泳裝

5709

鄭嘉穎同陳凱琳結婚,好友唐詩詠飛到峇里島出席撐場。去得峇里島玩,點可以無比堅尼!唐詩詠最近IG到post左幾張峇里無邊際泳池既泳裝相,等大家大飽眼福!

IG其他正相:

https://www.instagram.com/natalietong53/