Home 娛樂電影 程美段IG 日日出J圖成為近期網民熱門搜尋對象

程美段IG 日日出J圖成為近期網民熱門搜尋對象

34888

自從程美段KIWI 做左美女廚房學徒之後人氣急升,再加上佢近期去動漫展時化身性感小兔仔成為網上一時佳話,所以成為近期網民熱門搜尋對象!不過KIWI都好識做,日日喺IG出J圖多謝大家既支持!

最近IG相:

https://www.instagram.com/karentsuii/

之前動漫展俾人影到化身性感小兔兔:

網友喺動漫展捕獲身材火熱嘅性感小兔仔 原來係美女廚房學徒之一嘅程美段Kiwi