Home 投資理財 隋廣義是何許人也? 其公司中國投資基金(0612)竟然可以逆市狂升?

隋廣義是何許人也? 其公司中國投資基金(0612)竟然可以逆市狂升?

1287

最近中港股市好似食左瀉藥咁,就連股王騰訊都由高位跌足40%回到2字頭。但呢個時候竟然有一隻股票叫中國投資基金(0612),能夠逆市下日日升,由年頭時$2升到今日$23.3,每手股數8000股,一手入場費仲要$186,000!

個圖真係…:

一手要$18萬

再查下公司資料,隋廣義是何許人也?
中國投資基金個主席係隋廣義,而中國投資基金亦由一間叫鼎益豐集團持有16%。而鼎益豐集團主席亦都係隋廣義。

隋廣義有張相,原來佢係個道士來。Google查下新聞,話佢自創「禪易投資法」,五年間集資左59億元,其信徒兼投資者超逾二萬人!不過公司去到2016年勁蝕9,269.77萬元,被入稟高院追索1000萬元人仔,又因為公司財務問題停過牌一段時間。

http://www.dingyifeng.com/zh-hant/team/suiguangyi

搵住咁多先,下次再加。