Home 奇趣熱話 【趣片】上堂偷食唔俾人發現有咩方法? 日本學生多諗頭仲出動無人機

【趣片】上堂偷食唔俾人發現有咩方法? 日本學生多諗頭仲出動無人機

3891

相信大家上堂都會肚餓、口痕,好想偷食。但上堂老師一路認真講書一路巡過你身邊、望到實一實,而且小編可是乖寶寶(有良心譴責的感覺)又點可能偷食到。日本「養樂多」為咗偷食就諗到一些高科技方法,可以令到老師唔發現之餘又唔再為漫長的課堂感到肚餓!

好似冇咩特別咋喎

衫袖有機械臂!?

偷食完不要露出馬腳,保持鎮定

竟然偷食成個炒麵!?

書本裝有自動車,老師行去另一邊。本書就自動去另一邊,遮住偷食。

呢個有點偷食呢?

原來條Tie有玄機

旁邊有機械臂(應該最易俾老師發現吧)

無人機送餐!?

開課室嘅窗

扔D麵包入班房

連老師都不禁讚佢地「好厲害!」

原片:

睇完感覺要識得整呢D高科技嘢好難,小編都係小息買嘢食