Home 娛樂電影 【渣打馬拉松2019】細數參賽女星 邊個係你心目中嘅渣馬女神?

【渣打馬拉松2019】細數參賽女星 邊個係你心目中嘅渣馬女神?

12537

昨日(17日)係渣打馬拉松2019,不少女星都有參與呢場賽事,當中包括了湯怡、曾淑雅 (Jumbo)、連詩雅、梁諾妍、歐鎧淳以及林穎彤等等。邊個又係你心目中嘅渣馬女神?

湯怡

湯怡(Kathy)已經連續第7年參加渣打馬拉松,而今次是佢首次出戰全馬賽事。忙於拍劇嘅佢都盡量抽時間訓練。

曾淑雅 (Jumbo)

一向來熱愛做運動嘅佢,今年都挑戰10km賽事,即時落住毛毛雨有點清涼,也無阻決心,成功在1小時內完成賽事。

連詩雅

一向鍾意跑步減壓嘅佢,平日一星期都會跑4、5日,而今年成功挑戰10km賽事。

梁諾妍

之前都有一篇文章介紹過《洪永城新歡梁諾妍 模特兒兼跑步教練獲網民封「長腿冰女」》

今年佢參加半馬賽事,目標係享受比賽過程。

歐鎧淳

港隊女飛魚之稱歐鎧淳為咗男朋友而參加渣馬2019 ,佢坦言表示自己討厭跑步,呢次係佢地兩人首次出戰渣馬。

林穎彤

林穎彤(Bella)今年係佢第一次出戰渣馬,賽前也難免有些緊張,今次成功挑戰10km嘅賽事。

圖片來源:

湯怡IG https://www.instagram.com/yuenkaka/?hl=zh-hk

曾淑雅 (Jumbo)IG https://www.instagram.com/jumbotsang/?hl=zh-hk

連詩雅 IG https://www.instagram.com/shi_ga/?hl=zh-hk

梁諾妍 IG https://www.instagram.com/inez_leong/?hl=zh-hk

歐鎧淳 IG https://www.instagram.com/stephaniehsau/?hl=zh-tw

林穎彤 IG https://www.instagram.com/bella_lam/?hl=zh-hk