Home 娛樂電影 美貌與智慧並重的2017年國際小姐香港代表 王詠珩

美貌與智慧並重的2017年國際小姐香港代表 王詠珩

1595

王詠珩由中學時期已經開始兼職模特兒工作,拍過不少廣告,包括7-11、麥當勞和KFC等等。2015年於英國修適士大學讀媒體研究畢業後,返回香港繼續做全職模特兒。最近於2017年代表香港參選國際小姐。

佢既IG平時都成日share好多靚相

https://www.instagram.com/wingheng/