Home 娛樂電影 睇得唱得又Talk得 全方位多功能藝人Elaine 鄧洢玲

睇得唱得又Talk得 全方位多功能藝人Elaine 鄧洢玲

3182

鄧洢玲綽號阿旦,係香港now TV兼viuTV藝員,之前係模特兒,曾經拍過好多廣告。絕對係依個世代全方位多功能藝人的表表者!

多才多藝既呀旦,之前主持viutv晚吹「啪啪聲,太好聽」,成功引起社會話題!

%e6%99%9a%e5%90%b9-%e5%95%aa%e5%95%aa%e5%95%aa2%e6%99%9a%e5%90%b9-%e5%95%aa%e5%95%aa%e5%95%aa5%e6%99%9a%e5%90%b9-%e5%95%aa%e5%95%aa%e5%95%aa7%e6%99%9a%e5%90%b9-%e5%95%aa%e5%95%aa%e5%95%aa8

愛好運動既佢之前亦有參加ViuTV G1格鬥會:

鄧洢玲(阿旦)2鄧洢玲(阿旦)1

性感寫真都當然難佢唔到!

仲成日喺IG大show美好身段:

鄧洢玲 泳衣鄧洢玲 泳衣2鄧洢玲 泳衣3鄧洢玲 泳衣4

鄧洢玲 泳衣5

其他IG相:

https://www.instagram.com/cutiegg/