Home 投資理財 【移民國家 – 三大門檻低移民國家】除英國外 仲有其他選擇

【移民國家 – 三大門檻低移民國家】除英國外 仲有其他選擇

453

相信近日嘅熱話一定係移民,但係其真移民唔一定只有英國
有啲門檻比較低嘅國家大家都可以考慮下
等小編同大家介紹下啦!

三大門檻低移民國家

1. 葡萄牙 – 黃金簽證優勢

葡萄牙係近期繼台灣之後,人氣急升嘅移民國家之一
葡萄牙係歐盟和神根公約嘅成員國,於2012年為解決2010年歐債危機,推行「黃金簽證」移民計劃
非歐盟國家嘅人以買樓或金融投資獲得居留權,刺激當地經濟,算係移民歐洲最低門檻嘅國家之一
申請「黃金簽證」條件寬鬆,沒有學歷及工作要求,其中最簡單做法就係當地購買35萬歐元
(約305萬港元)房地產物業,並於5年內每年平均住7日,即可申請永久居留權
之後能入籍葡萄牙繼而取得歐盟護照,或經愛爾蘭直通英國,或以歐盟公民的身份移居其他歐盟成員國

不過要注意,將由2021年起,葡萄牙首都里斯本及城市波爾圖裏置業將不再納入簽證之中,申請人要在兩個城市之外其他城市置業才合乎申請資格。

移民葡萄牙申請條件︰

1. 年滿18歲
2. 投資合資格項目
3. 無犯罪紀錄
4. 非歐盟國家居民
5. 取得有效神根簽證

葡萄牙黃金簽證優勢:

1. 豁免進入葡萄牙的居留簽證
2. 在神根地區旅行免簽證(歐洲26個神根成員國)
3. 可攜帶家庭成員:配偶及18歲以下的未婚子女;主申請人及其配偶雙方父母。
4. 居住要求︰第1年住滿7天;第2和第3年合共住滿14天;第4和第5年合共住滿14天。
5. 居住滿5年,即可申請永久居留權(需要通過葡萄牙語A2等級考試)。

2. 土耳其 – 英美入場卷

原來移民去土耳其嘅門檻好低,基本上只要滿18歲,沒有任何犯罪紀錄
就可以置業投資方式或現金存款方式,申請到土耳其護照
而且土耳其未來有機會加入歐盟,可以自由進出其他歐洲國家,可以話係多一個優勢

置業投資方式只需買25萬美元(約港幣$194萬)或以上當地嘅房地產
投資滿3年就可入籍土耳其,獲得歐亞護照
另外亦可以係當地銀行存款多於50萬美元(約港幣$388萬)
存款年期3年,亦可獲得歐亞護照,擁有護照可獲永久居留權,更可享有國民福利及免費公立醫療
毋須通過任何語言測試及坐移民監

唔少人都將土耳其當成「跳板國家」,係英美入場券
土耳其與英國簽訂了「安卡拉協議」,持土耳其護照亦可申請商務或工作簽證到英國工作
3年更新一次,土耳其亦與美國簽訂E2簽證締約國,可申請美國的E2投資者簽證
在美國居住5年,到期後可再續約,係一種長期、可續嘅非移民類投資人簽證

3. 希臘 – 一人申請三代受惠

移民希臘其中一個優點就係唔洗坐移民監,其次就係「一人申請三代受惠」
主申請人須年滿18歲,並無犯罪記錄,就可以帶上父母及子女一齊移民
希臘移民條件係買房地產換居留權,只要一筆過付25萬歐元(約港幣$194萬)購買當地房產
便會獲得居留權簽證,擁有房產年期為5年,若將房產出售就會失去居留權
不過物業可以用嚟收租,住夠滿7年就可以申請入籍希臘,條件係必須通過希臘語文試和品格測試

教育方面,希臘提供9年教育,如果唔熟識希臘語,國際學校係其中一個選擇
至於醫療,當地有醫保可以供款形式,但政府亦要求購買全家醫療保險