Home 旅行遊記 每一次搭硬卧都係一場冒險之旅 火車上可能會遇到的各種情景

每一次搭硬卧都係一場冒險之旅 火車上可能會遇到的各種情景

2218

最近就有史上最貴既800億高鐵通車。
以前就會搭下綠皮火車穿梳神洲遊,100幾10蚊已經有張車飛,加個Backpack就搭成10幾20個鐘去北京、張家界、拉薩等等,而家就好難再有呢D機會,就算有都未必再咁樣玩了。

每一次經歷,每次搭火車遊,都真係一次冒險,由其係有咩人坐你隔離,有無正妹?今次就搵黎一個大陸火車上既奇趣情況。

舊手機搵到幾張2008-2011年既火車遊舊照:

呢D係上百度大陸網搵到既火車硬卧情景:

呢張應該唔係,亂入:

其他車上百態:

再同場加影,來多幾張外國鬼妹:
   

唔知仲有無機會,來一個火車遊。
圖片來自Google/百度